Monthly Archives: می 2014

حمام عمومی عاشق آباد موزه می شود

بنر حمام رضا خليلي در گفتگو با خبرنگاز عاشق آباد دات كام از جلسه ميان شهردار منطقه 12 و اعضاي شوراي توسعه عاشق آباد خبر داد و گفت: در اين جلسه مصوبات بسيار مهمي براي توسعه فرهنگي و اقتصادي عاشق آباد گرفته شد. دبير شوراي توسعه عاشق آباد با اشاره به مسئله حمام عمومي كه سال ها مورد بحث بود و به دليل عمومي ...

ناهرمزان یا نهارمیزان – این روزها مرکز توجه عاشق آباد

بنر صحرا حسن زارع: 18 اسفند 1391 ، عاشق آباد ، فرهنگسرای علامه دهخدا همه مسئولین استان و شهر و نماینده مجلس جمع شده بودند تا نتایج اولین نشست عمومی سمینار عاشق آباد،  فرصت ها و چالش ها را بررسی کنند؛ همان سمیناری که برخی به حق یا ناحق آن را سیاسی و برای رسیدن به مقاصدی خاص نامیدند. آن شب 14 مورد خواسته های اهالی ...