ناهرمزان یا نهارمیزان – این روزها مرکز توجه عاشق آباد

بنر صحرا

حسن زارع:

۱۸ اسفند ۱۳۹۱ ، عاشق آباد ، فرهنگسرای علامه دهخدا

همه مسئولین استان و شهر و نماینده مجلس جمع شده بودند تا نتایج اولین نشست عمومی سمینار عاشق آباد،  فرصت ها و چالش ها را بررسی کنند؛

همان سمیناری که برخی به حق یا ناحق آن را سیاسی و برای رسیدن به مقاصدی خاص نامیدند.

2

آن شب ۱۴ مورد خواسته های اهالی محترم عاشق آباد در حوزه کشاورزی از مسئولین خواسته شد که یکی از مهمترین مورد آن که به خاطر آن مسئول شهرسازی اداره کل تازه ادغام یافته راه، مسکن و شهرسازی دعوت شده بود همین بحث زمین های نهارمیزان بود و آن بند این بود:

 یازده طاق از ۲۴ طاق ششدانگ پلاک ۶۶ اصلی واقع در بخش ۱۴ ثبت اسناد و املاک استان اصفهان به نام مزرعه ناهرمزان عاشق آباد طی نامه های شماره ۳۹۹/۲۶ مورخه ۲۶/۱۱/۱۳۷۰  و ۷۴۷ مورخه ۲۷/۱/۱۳۷۱ اداره کل زمین شهری و بر اساس ماده ۹ قانون زمین شهری به تملک دولت جمهوری اسلامی در آمده است. نظر به اینکه مردم از مفاد قوانین مربوطه و درج آگهی تملک در روزنامه آگاهی نداشتند و بر اساس سنت های پیشین اقدام به کشاورزی، خرید و فروش و احداث بنا در آن کرده اند ، اکنون پس از  حدود ۲۱ سال است در اراضی مذکور در زمینه مسکن و زراعت دچار مشکلات اساسی اند. لذا درخواست می شود راهکارهای  لازم اعم از حقوقی و هماهنگی با دستگاه های دولتی به کارگرفته شود تا این معضل چندین ساله مردم مرتفع گردد.

در آن شب اگر چه مسئول شهرسازی اداره کل بود اما چون به تارگی این دو اداره با هم ادغام شده بودند این مقام مسئول اظهار بی اطلاعی کرد و تصممی بر این شد که در ادامه  جلسات این موضوع پیگیری شود.

اگرچه  تاریخچه طرح این موضوع به سال ۱۳۸۲  بر می گردد زمانی که سید مجتبی حسینی رئیس وقت خانه فرهنگ عاشق آباد این موضوع را در جلسه ای با حضور مسئولین شهری و نمایندگان مطرح می کند اما گویی مردم عاشق آباد در خوابی عمیق فرو رفته بودند.

امروز اما این مردم و در زمانی که  برای دریافت سند مالکیت و یا خرید و فروش به مشکل اسنادی برخورده اند به دنبال این موضوع هستند.

صحرای نا هرمزان و یا نهارمیزان که بیشترین وسعت زمین را در عاشق آباد دارد متاسفانه هم شامل زمین های زراعی و هم شامل زمین های مسکونی عاشق آباد می شود و حدود آن از ناحیه جنوبی خیابان شهید علایی آغاز می شود و خیابان های گلستان شهدا، کوی اتحاد ، خیابان اصلی عاشق آباد، مرکز عاشق آباد، کوثر غربی، خیابان مینو و خیابان باهنر را تا نزدیک صحرای حسین آباد نیز شامل می شود و چنین وسعتی قطعا بیشتر مردم عاشق آباد را درگیر این موضوع خواهد کرد.

اما آنچه که این زمین ها را به صورت قانونی به تملک دولت درآورده ماده ۹ قانون زمین شهری است ، این ماده می گوید:

«ماده‌ ۹ ـ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ موظف‌ است‌ زمین های‌ مورد نیاز برای‌ امر مسکن‌ و خدمات‌ عمومی‌ را ضمن‌ استفاده‌ از کلیه‌ اراضی‌ موات‌ و دولتی‌در شهرهایی‌ که‌ به‌ پیوست‌ این‌ قانون‌ به‌ دلیل‌ عدم‌ تکافوی‌ اراضی‌ مذکور در این‌ شهرها ضرورت‌ آن‌ حتمی‌ است‌ به‌ ترتیب‌ از زمینهای‌ بایر و دایر شهری ‌تامین‌ نماید.

مالکان‌ اراضی‌ بایر و دایر شهری‌ اعم‌ از اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ و بنیادها و نهادها و ارگانهای‌ دولتی‌ و غیردولتی‌ موظفند زمینهای‌ مورد نیاز دولت‌ یاشهرداریها را که‌ موضوع‌ این‌ قانون‌ است‌ به‌ منظورهای‌ ذیل‌ و با تقویم‌ دولت‌ به‌ آنها (دولت‌ و شهرداری ها) بفروشند.

الف‌ ـ تفکیک‌ و فروش‌ توسط‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ به‌ افراد واجد الشرایط‌ دریافت‌ زمین‌ جهت‌ مسکن‌ و یا اجرای‌ طرحهای‌ ساختمان ‌سازی ‌مسکونی‌.

ب‌ ـ ایجاد تاسیسات‌ عمومی‌ و عمرانی‌ و اداری‌ و اجرای‌ طرحهای‌ مصوب‌ شهری‌ و عوض‌ طرحهای‌ شهری‌ حسب‌ مورد به‌ وسیله‌ وزارتخانه‌ ها و شهرداری ها و موسسات‌ و شرکت های‌ دولتی‌ و نهادها و موسساتی‌ که‌ شمول‌ قانون‌ بر آنها مستلزم‌ ذکر نام‌ است‌.»

‌قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و پنج تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و دوم شهریور ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۶٫۷٫۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

آنچه که کار را سخت تر کرده مورد اختلافی این ماده بود که حتی مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را هم در پی دارد:

مصوبة مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی

«قانون اراضی شهری که مورد اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بود، پس از بررسی دقیق و همه جانبه در جلسة مورخ ۱۶/۱/۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی، مفاد اصلاحی این قانون به شرح زیر به تصویب رسید:

«۱- اقدامات دولت در مورد کلیة زمین هایی که در اجرای مادة ۹ قانون اراضی شهری مصوب ۲۷/۱۲/۶۰ مجلس شورای اسلامی اعم از موات و دایر و بایر در محدودة قانون تملک و واگذار یا تعهد شده، از زمان اجرای قانون مذکور تا پایان مهلت آن قانون معتبر و هر گونه حکمی که خلاف این نظریه داده شده، فاقد اعتبار است.

۲- اقدامات مذکور در مورد زمین های که به نحو فوق در همان مهلت تملک شده و در اختیار دولت است، لکن تاکنون واگذار نشده نیز معتبر بوده و هر گونه حکمی که خلاف این نظریه داده شده، فاقد اعتبار است.»

پس بر طبق ماده ۹ قانون زمین شهری که متن کامل آن در بالا آورده شده است مالکین موظفند املاک واقع در طرح های عمرانی شهرداری را به ارگان های مربوطه بفروشند.

طبق ادعای وزارت مسکن و شهرسازی این اقدام در روزنامه اطلاعات سال های ۷۰ و ۷۱ منتشر شده اما از آنجا که مردم عاشق آباد هیچ کدام روزنامه فوق را مطالعه نکردند و از این موضوع خبردار نشدند امروز با این مشکل مواجه شده اند و طبق قانون هم باید زمین های مذکور را به دولت بفروشند که دولت هم مدعی است پول این زمین ها را همان موقع پرداخت کرده و ظاهرا در حسابی نزد بانک موجود است.

اما آنچه امروز می توان انجام داد:

قطعا با غاصب خواندن دولت و فریاد و راهپیمایی و تجمع مشکلی از این موضوع حل نخواهد شد و تنها کاری که می توان انجام داد این است  که از طریق مراجع قانونی و همت همه مردم و به کارگیری یک وکیل کارکشته مسیر قانونی آن را پیش ببریم.

به امید حل شدن این موضوع

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
 1. خوش نشین دولت محترم می‌گه:

  فکر کنم یجای دنیا هم این اتفاق یکبار افتاده البته زمین هاشون را واقعا یک دولتی خرید اما اونا دوباره ادعای مالکیت می کنند اما اینور دنیا خانه سند مالکیت اسناد رسمی دارد و صاحب سند و خانه یک روز متوجه میشه اصلا صاحب خانه نیست جلل خالق!!!البته بزرگان حق دارند همه چیز بزنند به نام دولت چون اونها رسالت دارند آخرت و دنیای ما را طبق گفته خودشان ارتقاءدهندحب دنیا هم که موجب همه شرارت هاس حالا نماز روزهای مردم تو این ۲۱ سال اخیر سر به هوا مونده لطفا مساله شرعیش را از آقایانی که در یک روز به خصوص ۲۰اتوبوس نو وشیک براشون ارسال می شه که اون مراسم خاص از شکوهش کم نش سوال بفرمایید مدیر محترم سایت یکم دم کراسی داشته باش و مطلب من بی خانه و زمین را بزار توسایت مدیر سایت دیشب خواب پدر بزرگم دیدم بنده خدا خیلی ناراحت بود گفت به این حاج محمدعلی بگو تکلیف ما را مشخص کند ۲۱ سال ما را تو زمین قصبی گذاشته یک سوال دیگم داشت گفت سال ۱۳۳۳خورشیدی خانه من البته اون مرحوم داری سند به قول خودش سیم سربی بوده چرا اون بابا که همه را می زند به نام دولت به ایشون خبر یا حتی یک نامه ناقابل براش نفرستاده که این فرشته عذاب انقدر سوال جوابش نکن؟؟؟

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +1 (from 1 vote)
 2. m.r می‌گه:

  سلام وخسته نباشیدمن این متن را خوندم وچندسوال پیش امده ۱-زمینها را چه کسی به چه کسی فروخته؟ ۲-این پولی که گفتیدنزدبانک است به نام چه کسی است؟
  ۳-درسالهای۷۱و۷۲نصف بیشتراین زمینها دیگه زمین نبوده خانه های ساخته شده بوده وفکرنمیکنم مردم عاشق اباد خانه های خودرا به دولت فروخته باشند

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
  • مدیر سایت می‌گه:

   زمین ها را دولت می خره و صاحب آن باید بفروشد طبق قانون
   پول نزد بانک معتبر و به نام مالکان است که البته بسیار ناچیز است
   مورد سوم هم درست است فرقی نیم کند

   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: +1 (from 1 vote)
   • ناشناس می‌گه:

    خواهشمند است چنانچه در مورد صحت یا سقم سندهای مالکیت شهرک کوثر که بنیاد تعاون ساخته اطلاعاتی دارید مرقوم بفرمایید

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>